6949 פאַסאַל שטיין קאָרעטע פון ​​פּעטראַפייד האָלץ

פאַסאַל-שטיין-קאָרעטע-פון-​​פּעטראַפייד