Grote leeuw van marmer Lion Big lion of marble

Beau edn de grote leeuw uit marmer gehouwen.

246 cm lang 155 cm hoog 100cm breed. Serieus geïnteresseerd? Kom eerst eens kijken, Wel op afspraak graag. Wij hebben er twee van een linkse en een rechtse.

246 cm de long, 155 cm de haut, 100 cm de large. Sérieusement intéressé? Venez d’abord jeter un coup d’œil, sur rendez-vous. Nous avons deux d’une gauche et une droite.

246 cm long, 155 cm high, 100 cm wide. Seriously interested? Come and have a look first, please by appointment. We have two of them, a left and a right one.

Beschrijving

Grote leeuw van marmer, kunstwerk van een groot kunstenaar, Bijzondere grote beeldhouwwerken uit marmer. Deze leeuw prachtig om te zien.
Als je dit voor of in of achter je huis kunt plaatsen, dan mag je zeggen dat je iets bijzonders hebt. Wilt u een levensgroot paard? Dat is mogelijk of een levensgrote waterbuffel? Dat kunnen wij allemaal voor U waarmaken. Wij hebben enkele jongens werken die van steen marmer versteend hout echt alles kunnen maken. Puur sang Top kwaliteit en beeldhouwkunst van grote orde. Uit de bergen mag geen marmer meer worden gezaagd, en dat is niet verkeerd. Wij hebben nog enkele grote stukken. Waaruit wij de mooiste beelden nog wel kunnen laten maken.

Grote leeuw van marmer

Ook voor onze buitenlandse vrienden hebben wij hier in een andere taal dan Nederlands wat tekst geplaatst in hun taal zodat zij ook weten wat wij voor hun hebben staan. Wij hebben twee van deze grote leeuw van marmer een die naar rechts kijkt en een die naar links kijkt. Als je het er een plaats voor hebt zou je deze bij welke ingang dan ook beide kunnen plaatsen. Dit is dan het ultieme luxe. Met deze grote leeuw van marmer.

Special large sculptures in marble. The lion’s wonderful to see.
If you can place this on or in or behind your house then you may say that you have something special. If you want a life-size horse? That is possible or a life-size buffalo? That we can all live up to you.

Grandes sculptures spéciales en marbre. Le lion de merveilleux à voir.
Si vous pouvez mettre ceci sur ou dans ou derrière votre maison, vous pouvez dire que vous avez quelque chose de spécial. Si vous voulez un cheval grandeur nature? C’est possible ou un buffle de la taille de vie? Que nous pouvons tous vivre jusqu’à vous.